Image
Programma
 • 24 mei 2019
 • 09:00 – 17:30 uur
 • Postillion Convention Centre | WTC Rotterdam

Ontdek een grote diversiteit aan behandelingen van het ‘gesleten’ gebit tijdens het congres Gebitsslijtage! Gebitsslijtage: diagnose, behandeling en prognose


09:00

Ontvangst

09:45

Opbouwen of afbouwen

Sinds 1995 is de collectieve aanspraak op tandheelkundige hulp voor volwassenen ingrijpend beperkt. Een uitzondering is de zorg voor personen met zeer ernstige tandheelkundige stoornissen (bijzondere tandheelkunde: artikel 2.7 lid 1a, 1b, 1c, 2 en 3 Besluit zorgverzekering). Bij gebitsslijtage moet er sprake zijn van een omvangrijke glazuuraantasting van niet-carieuze aard, een en ander tenzij de tandboog ernstig is gemutileerd. De toetsingscriteria voor beoordeling van aanspraak en de omvang van de aanspraak zullen de revue passeren. 

Tijdens deze lezing leert u 

 • Het verschil tussen een zorgindicatie en een verzekeringstechnisch aanspraak.
 • Mondzorg in de Zorgverzekeringswet.
 • Verzekeringstechnische aspecten van gebitsslijtage (aanspraak en omvang van aanspraak).

door Laurens Tinsel, adviserend tandarts van Zilveren Kruis.


10:15

Lifestyle, voeding en mondgezondheid: verleiding en realiteit!

Lifestyle, de wereld om ons heen in beweging. Foodtrends, ieder jaar een ander. Clockless eating, een vierde maaltijd, graasgedrag. Van superfoods, naar meer groente en vegan. Aanbod van voedingsmiddelen groeit. Minder vet, suiker, zout, en meer vezels, en zuren dan? Nieuwe waterproducten, fris- en fruitdranken en vinegar drinks zijn die gebitsvriendelijk? Een praktisch verhaal met voorbeelden van voeding(hypes), eet- en drinkgedrag, en risicofactoren in relatie tot erosieve gebitsslijtage.

Tijdens deze lezing leert u 

 • Voedingstips in relatie tot tandheelkundige preventie.
 • Risicofactoren van voedingsmiddelen bij het ontstaan van erosieve gebitsslijtage.
 • Verpakking is de verleiding, voedingswaarde en ingrediënten de realiteit.

door Dien Gambon, tandarts-pedodontoloog, docent UMCG afd kindertandheelkunde, gastmedewerker ACTA afd Orale Biochemie

Eerder beoordeeld met een 8,5!


11:00

Pauze

11:30

Wat is de rol van reflux bij gebitsslijtage?

De oorzaak van erosieve gebitsslijtage is altijd multifactorieel, waarbij naast mechanische factoren (zoals klemmen, knarsen), chemische factoren een belangrijke rol spelen. De bekendste chemische factor is het drinken van zure dranken, daarnaast wordt vaak gedacht aan frequent overgeven (b.v. eetstoornis). Echter vaak wordt de relatie met reflux in deze context niet gemaakt. Bas Loomans laat u met diverse casussen laten zien wat de mogelijkheden zijn refluxklachten te herkennen en te behandelen.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Herkennen van symptomen van reflux.
 • Wat is de klinische relevantie van reflux in relatie tot gebitsslijtage.
 • Hoe zijn refluxklachten het beste te behandelen.

door Bas Loomans,  Universitair Docent-tandarts, Radboudumc, Nijmegen.

Eerder beoordeeld met een 8,5!


12:15

Gebitsslijtage, hoe te benoemen,  wanneer te starten, is het moeilijk?

Gebitsslijtage lijkt steeds vaker voor te komen. In de algemene praktijk vraagt dit om een eenduidige benadering. Het Gebitsslijtage Beoordelings Systeem (GBS) is hiervoor geschikt. Het GBS is modulair, de modules kunnen worden gebruikt indien nodig. Het GBS geeft handreikingen hoe te kwalificeren (de ernst bepalen), hoe te kwantificeren (herkennen), om te bepalen wanneer een restauratieve behandeling gestart dient te worden en om van te voren een inschatting te maken wat de moeilijkheidsgraad van een behandeling kan zijn. De modules worden deze lezing doorgenomen, zodat u deze direct uw dagelijkse praktijk kan toepassen.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Kwantificeren en kwalificeren.
 • Wanneer te starten met een restauratieve behandeling.
 • Vooraf bepalen van moeilijkheidsgraad.

door Dr. Peter Wetselaar, Chef de Clinique stafkliniek ACTA-Orale-Kinesiologie.


13:00

Lunchpauze

14:00

Welke behandelingsconcepten zijn er?

In deze voordracht zullen diverse benaderingen om gebitsslijtage te herstellen met minimaal invasieve techniek de revue passeren. De Zwitserse Kwaliteitsstandaarden zullen als uitgangspunt dienen hetgeen inhoudt dat extracties worden uitgesteld, de vitaliteit van de pulpa wordt gerespecteerd en harde tandweefsel zo veel mogelijk in tact worden gelaten. Duurzaam behoud van eigen tandweefsel staat voorop en dat betekent dat ook orthodontie aan de orde komt om herstel van de anatomie met restauratiemateriaal tot een minimum te beperken.

Tijdens deze lezing leert u:

 • U ontdekt diverse benaderingen om gebitsslijtage te herstellen met minimaal invasieve techniek.
 • U leert het behoud van eigen tandweefsel door herstel van de anatomie met restauratiemateriaal tot een minimum te beperken.

door Dr. Hans van Pelt, restauratief tandarts (NVvRT) en EPA erkend prosthodontist. 


14:45

Gebitsslijtage behandelen met minimale interventie (MI)

Deze lezing gaat over de behandeling van alle soorten gebitsbeschadiging, zowel lokaal als gegeneraliseerd. De besproken interventietechnieken maken gebruik van zowel de nieuwste soorten adhesieve esthetische materialen als de traditionelere methoden. Besproken worden de behandeling van gevoeligheid, esthetiek, functie en occlusale veranderingen in het verticale en horizontale vlak. Ook distaliseren en occlusale aanpassing komen aan bod, evenals het gebruik van een opbeetplaat. Deze lezing is in het Engels.

Tijdens deze lezing leert u:

 • U krijgt inzicht in wat MI (Minimale Interventie) werkelijk is.
 • U ontvangt kennis van de verschillende benaderingen van lokale en gegeneraliseerde gebitsslijtage.
 • U weet wanneer en hoe de occlusie te veranderen bij de restauratie van een geval van gebitsslijtage.
 • U weet wanneer het Dahl-principe toe te passen en wanneer niet.
 • U krijgt inzicht in wanneer het beter is een patiënt met gebitsslijtage niet te behandelen.
 • U weet wanneer een opbeetplaat moet worden gebruikt.

door Prof. Brian Millar, Professor of Dental Education, NHS Consultant in Restorative Dentistry, King’s College London Dental Institute, Londen, England.


15:30

Pauze

16:00

Gebitsslijtage behandelen met indirecte restauraties

Binnen de reconstructieve tandheelkunde worden we regelmatig geconfronteerd met gebitsslijtage. Het is bekend dat de oorzaak van deze complexe gebitsmutilatie multifactorieel is. Hoe is dan een duurzame situatie te bereiken? Welke factoren kunnen we als tandarts controleren en beïnvloeden? Welke rol speelt materiaalkeuze hierin? Aan de hand van klinische voorbeelden wordt aangetoond hoe met behulp van een duidelijke filosofie, een gestructureerde analyse, een bijbehorend stappenplan en indirect vervaardigde restauraties een succesvol resultaat te bereiken is.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Welke stappen worden ondernomen om de etiologie van de slijtage te achterhalen.
 • Hoe een gestructureerde aanpak helpt in het opstellen van een behandelingsplan.
 • Hoe het aanvankelijk ongunstige krachtenspel in de mond duurzaam te verbeteren is.
 • Hoe anatomisch vormherstel of vormcompensatie met behulp van indirecte restauraties bereikt kan worden.

door Sjoerd Smeekens, Europees specialist in prosthodontics (EPA) en bestuurslid van de NVVRT.

Eerder beoordeeld met een 8!


16:45

Interdisciplinaire behandeling van slijtage patiënten 

Voor een stabiel herstel van een slijtage gerelateerde afwijking is een goede front / hoektandgeleiding noodzakelijk. Afname van de beethoogte door slijtage camoufleert in de regel een skeletale afwijking. Verlies aan anatomie ten gevolge van slijtage bemoeilijkt een orthodontische behandeling, met name als er dorsaal veel slijtage of verlies van elementen is. In deze lezing zal het voordeel van een interdisciplinaire behandeling bij slijtage uitgebreid belicht worden.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Het herkennen van orthodontische afwijkingen die gecamoufleerd worden door afname van beethoogte.
 • Onderscheid te maken tussen een verticaal en horizontaal groei-patroon en de invloed daarvan op de behandeling.
 • Het kunnen behandelen van uitgegroeide onderfronten middels de combinatie van een Dahl-frma en orthodontie.

door Marcel Linssen, restauratief tandarts, PRO Rotterdam en Manfred Leunisse, orthodontist, Kliniek voor Orthodontie Rotterdam

 *Programma onder voorbehoud van wijzigingen