Image
Programma
 • Vrijdag 26 november 2021
 • 09.00 - 17.05 uur
 • Congres geannuleerd

Zorg voor een gezonde leefstijl van uw patiënt en uzelf door u te richten op voeding, leefstijl, mondhygiëne en goede tandheelkundige zorg!


09.00
Ontvangst en registratie

09.40
Dental fitness – the paradigm shift in dentistry

Classic dentistry targets repair of heavy symptoms such as deep periodontal pockets or large carious lesions. This concept was inevitable in view of limited technology and knowledge available in the past and was coherent with the demography. However, in view of life expectancy of more than 100 years and thanks to the development of novel tools and concepts, dentistry is taking a quantum leap towards lifelong dental monitoring and noninvasive treatments, within a concept for general dental offices named by the author dental fitness.
The purpose of this lecture is to update you on the latest developments within this concept. 

What are you going to learn after you joint this session?

 • Demography and life-style are changing dentistry
 • Early caries diagnosis is essential
 • Lifelong dental monitoring is essential

Prof. dr. Ivo Krejci, University of Geneva, Switzerland

Deze lezing wordt in het Engels gegeven en vindt plaats via een online video verbinding.


10.20
Tandartsen van toen en nu die geen stereotypisch leven leid(d)en

In de loop der eeuwen is de tandheelkundige zorg geëvolueerd van het werkterrein van barbier-chirurgijns tot een geleerd academisch beroep. En daarmee een comfortabel burgerlijk routine voor de tandarts. Maar er waren ook tandartsen die hun werk onder extreme omstandigheden uitoefenden. Tandartsen die belangrijke ontdekkingen maakten, eigenaardige uitvindingen bedachten, en zeldzame hobby’s hadden. En tandartsen die geheime missies uitvoerden, die politieke activisten waren, en (“Doc” Holliday) een vermaarde gunfighter in het Amerikaanse Wilde Westen was.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De barbier-chirurgijn-tandentrekker evolueerde tot de geleerde welgestelde tandarts met een meestal niet al te opwindende routine
 • Maar er waren tandartsen die heel veel verbeeldingskracht en buitengewone interesses hadden
 • En die bijzonder dapper en avontuurlijk waren

Frank Heynick, Schrijver rubriek “Heynicks hoek”, TandartsPraktijk


11.05
Pauze

11.35
Dieet en (mond)gezondheid: wat kan de tandarts hierin betekenen?

In deze ongekende tijd van Covid-19 wordt het belang van een gezonde leefstijl regelmatig benadrukt. Voeding, als onderdeel hiervan, staat volop in de belangstelling. Wat is gezonde voeding en hoe belangrijk is dit voor de mondgezondheid van volwassenen? Heeft het hebben van bijvoorbeeld diabetes of obesitas consequenties voor de mondgezondheid? Kunnen we mondkanker voorkomen met een ‘gezond’ dieet? Het effect van voeding op de relatie tussen mondgezondheid en (systemisch)e aandoeningen zal in deze lezing aan bod komen.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Wat uw rol is bij de behandeling van patiënten met diabetes en obesitas voor wat betreft advies over voeding
 • Wat het belang is van gezonde leefstijl op de mondgezondheid
 • Het effect van voeding op het krijgen van (mond)kanker

Dr. Monique Danser,  parodontoloog, Course director Oral Health Sciences Periodontology Program, ACTA


12.20
De TP kantine

Hoe is het idee van gezonde voeding door de jaren heen veranderd? Een korte presentatie door een voedingsdeskundige.


12.35
Lunchpauze

13.35
Gezonde voeding voor het kindergebit?

Bijna alle ouders hebben vragen over het eten van hun kind, zeker nu in de media steeds meer aandacht is voor gezonde voeding in relatie tot kinderen met overgewicht en obesitas. “Hoeveel en hoe vaak ?” komt regelmatig aanbod, maar waar liggen de risico’s op het ontstaan van cariës en erosieve gebitsslijtage? Als tandarts kunnen we een belangrijke rol spelen met voedingsadviezen met tips en tricks over eet- en drinkgedrag in relatie tot een gezonde kindermond. Wat weet u van (verborgen) suikers, en zuren en eetgewoonten van (hele) jonge kinderen als veroorzaker van gebitsproblemen?

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • U heeft kennis van suiker(vervangingsmiddelen) en zuren in relatie tot cariës en erosie
 • U bent op de hoogte van risicovolle voedingsgewoonten
 • U kunt voedingsadvies geven in relatie tot het voorkomen van gebitsproblemen

Dr. Dien L. Gambon, tandarts-pedodontoloog, UMCG CTM /ACTA


14.20
De interactie tussen mondgezondheid, bot en chronische ziektebeelden

Veel chronische ziektebeelden worden veroorzaakt door een combinatie van meerdere factoren. Chronische stress met daaraan verbonden chronische marginale activatie van het immuunsysteem zijn de twee belangrijkste “Hallmarks” bij het ontstaan van deze ziektebeelden. Het immuunsysteem reageert op endotoxemie met een systemische laaggradige ontsteking. Parodontale ziektebeelden spelen hier een grote rol en zijn daarmee een belangrijke risicofactor. De metabole aanpassingen, nodig om het immuunsysteem van energie te voorzien,  zijn weer een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van osteoporose en slechte botgenezing. Wat moet de tandarts weten?

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Chronische stress en chronische activatie van het immuunsysteem zijn een universele risicofactor voor praktisch alle chronische niet besmettelijke ziektebeelden
 • Parodontale ziektebeelden zijn een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van laaggradige ontsteking
 • Botgezondheid gaat sterk achteruit door de metabole aanpassingen nodig om het immuunsysteem van energie te voorzien
 • Wat de andere relaties zijn tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid

Peter Thoolen, tandarts-implantoloog NVOI, restauratief tandarts NVVRT, European Specialist in Prosthodontics (EPA), Oisterwijkkliniek Tandheelkunde & Erik Schut, psycho-neuro-immunoloog, orthomoleculair kPNI therapeut, acupuncturist, fysiotherapeut (niet praktiserend)


15.00
Pauze

15.30
De rol van de tandarts in healthy aging

Het aantal 70-plussers in uw praktijkpopulatie neemt toe en de zorgafhankelijkheid in deze populatie stijgt ook. Indirect betekent dat vaak ook een toename van de tandheelkundige zorgvraag, maar bereikt die zorgvraag u ook? Herkent u de kwetsbare ouderen in uw praktijkpopulatie en handelt u proactief om hun mondgezondheid, ondanks problematiek in de algemene gezondheid, op pijl te houden? Met andere woorden, draagt u bij aan hun healthy aging?

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Hoe kwetsbare ouderen te onderscheiden van vitale ouderen
 • Hoe proactieve zorg te verlenen
 • Welke richtlijnen daarbij van pas komen

Dr. Claar van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie, MondVitaal, SBT en ACTA

Lees het interview met 10 vragen aan dr. Claar Wierink over de rol van de tandarts in healthy >>


16.15
Krantenkop 2025 : tandheelkundige zorg, net als een deel van de eerste lijnszorg, binnenkort vanuit de supermarkten geleverd?

De komende jaren staat er op het vlak van gezondheid(szorg) veel te gebeuren waarbij technologie exponentiële mogelijkheden gaat bieden. Dit vraagt iets van de zorgorganisatie maar ook van hun medewerkers. Het is dan ook niet zo zeer een technologische revolutie die er aan komt als wel één op het vlak van de cultuur. Denken in kánsen met een realistische kijk is de rode draad van de lezing van Lucien Engelen.

Wat u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Een breder en realistisch beeld en overzicht in de (on)mogelijkheden
 • Verschil tussen hype and hope
 • Waarom het (meer dan) zinvol is NU aan de slag te gaan

Lucien Engelen, CEO, Transform.Health


16.50
Afsluiting

17.05
Einde & borrel


*Programma onder voorbehoud van wijzigingen